Rosenlund Släktdatabas
 

Skriv ut Lägg till Bokmärke
Peter Kock

Peter Kock

Man 1711 - 1773  (61 år)

Personlig information    |    Media    |    Källor    |    Händelse-karta    |    Alla    |    PDF

 • Namn Peter Kock 
  Födelse 25 Maj 1711  Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [1
  • ... hospitalsföreståndarens Hr Lars Kocks barn wid N: Petter... Modrens N: Anna Kristina Fürster.
  Dop 28 Maj 1711  Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [1
  • Christnades af H Probsten Hofverbergh Wittnen: fru borgmästerskan Lorich bar barnet, Madam Hans Nermans gick hoos, H rådman Peter Hegardt, H rådm Nils Jönss ... [oläsbart]
  Kön Man 
  Examen 1726  [2
  • Student
  Prästvigd 25 Jun 1737  Malmö, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [2, 3
  • till huspredikant hos landshövdingen Johan Cronman i Malmö.
  Examen 1738  Malmö, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [2, 3
  • Magister.
  Arbete 10 Jun 1738  Malmö, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [3, 4
  • Kollega (lärare) vid Malmö skola.
  Yrke 4 Apr 1744  Malmö, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [3, 4, 5
  Komminister 
  • Stadskomminister här. Fick fullmakt 24/8 och tillträdde 1745. Denna tillsättning skedde med elektorer "allt i enlighet med kungligt privilegium". Förste stadskomminister blev han 1749.
   Isberg anger att han tillsattes utan valprocess och fick sin fullmakt 5 september, lydande tillika på befattningen som slotts- och hospitalspräst.
  Yrke 29 Dec 1750  Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [2, 4
  Kyrkoherde 
  • Utnämndes till kyrkoherde, men tillträdde först 1752.
  Bosatt från 1752  Mjällby 12(37), Mjällby, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [2, 6
  • Blev kyrkoherde där 1750-12-29, men tillträdde först 1752.
  Död 16 Jan 1773  Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [7
  Orsak: Tärande sjukdom 
  • Kyrkjoherden här wid församlingen Wälährewördige och höglärde herr Magister Pet: Kock
   Ålder 62: år, mindre 8 månader g:
   Warit här pastor i 21 år eller sedan 1752. Warit förut StadsCominister i Malmö.
  Begravning 12 Feb 1773  Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [7, 8
  • Nekrolog i Tidningar Utgifne i Lund, nr 27:
   Kyrkoherden Magist. PETER KOCKS Lefwerne
   Sal. Kyrkoherden föddes i Malmö 1771. d. 25. Maji. Fadren war Hospitals Föreståndaren och Kyrko Inspectoren i Malmö Lars KOCK och Modren Anna Christina Furster. Han gjorde under både enskillte och offentelige Lärare de framsteg i studier, att han år 1726. d. 26. Sept. blef inskrefwen till Student, wid Lunds Academie. År 1732. begaf han sig till Stockholm, der han blef Informator för Cansslie Rådet von Bahrs och Camar Herren von Theets Söner. Efter 4 års wistande i Stockholm återkom han till Lund 1736, hafwandes med sig herr Arvid Theet, att såsom Discipel wid Ademien informera. 1737. d. 25. Junii blef han prestwigd till att wara Husprest hos då warande General Liuten. Lands-Höfd. och Öfwer-Commend. i Malmö Baron Joh. Cronman: Fölljande året d. 18. Martii disputerade han pro gradu om Systemata explicandi Commercium Animæ & Corporis under Professorens, sedermera Super-Intendent. i Carlstad Doct. Nils Lagerlöfs Præl. och blef d. 5. derpå fölljande Maji promoverad till Magister. S Å. den 10. Junii blef han Collega III:æ Classis wid Malmö Triwial Schola, och d 29. Auug. 1738. gift med Sophia Margareta Wrangl en Dotter of Probst Ol. Wrangel i Hyby. 1741. förordnades han till Colleta IV:æ Classis och s. o. att under då warande ledighet bestrida kyrkoherde sysslan wid Swenska Församlingen i Malmö. 1744. d. 5. Sept. erholt han Fullmagt att wara Stads-Comminister samt Slotts och Hospitals Predikant i Malmö, hwilken beställning han fölljande äret d. 1 Maji tillträdde. År 1750. upkom i Malmö en swår wådeld, som äfwen antände Magist Kocks hus, och ehuruwäl det lyckeligen blef räddadt, war dess tillfället så mycket bedröfweligare, som han då hade fyra sängliggande barn sjuke af Koppor, af hwilka twenne straxt derpå med döden afgingo. 1748 blef han begärd såsom fjerde Profpredikant wid det då lediga Trelleborgs och Maglerups Pastorat. 1750. upfördes han på förslag till Gammalstorps och Ysanas Pastorat,, hwilket han dock undanbad sig: deremot sökte och erhöll han förslag till den då ledige Kyrkoherde lägenheten wid Mellby Församling ; han bekom enhällig kallelse och Kongl. Maj:ts någidste Fullmagt af d 29 Dec. s. å. I anseende till dubbelt nådår tillträdde han ej för än d. 1 Maji 1752 denna lägenheten, i hwilken han Pingstdagen af Härads Probsten Magist. Johan Billing i Gemsjö inställdes. 1754. d. 24. Febr. blef han Enkling och s å den 22 Nov. trädde han i andra Giftet med sin nu efterlämnade Enke Fru Charlotta Christina Silleen, Dotter af framledne Majoren wid Artilleriet och Fält Tygmästaren Carl Gustaf Silleen. 1761 förordnades han igenom Kongl. Fullmagt till Ledamot wid Docke-Commissionen i Carlscrona. 1763. war han upförd på förslag till Ausås och Ströfwelstorps Pastorat i Skåne. År 1770 började hans munterhet och lifskrafter märkeligen aftaga, och war det förste Söndagen efter Påsk eller d 22. Apr. detta år, som han sista gången predikade. Så mycket hans sjuklighet tillät förrättade han då coh då någre ämbets sysslor medelst barndop och brudwigsler, och för sista gången wigde han under stor matthet 3. par brudfolck i Mellby kyrcka 1771. d. 27. Dec. Derefter lefde han något öfwer ett år, och dödde d. 16. Janu. innewarande år 1773. Han Begrofs i Mellby Kyrka d. 12. Febru. och blef Likpredikan öfwer honom hållen af Kyrkoherden i Mörrum Herr Magist. J. B. Santesson. Af förra Giftet har Kyrkoh. Magister KOCK haft 15. barn, 7. Söner och 8. Döttrar, af hwilka 2 Söner och 4 Döttrar honom öfwerlefwa ; och af senare Giftet 9. barn 4. söner och 5. Döttrar, och af dem lefwa 2. Söner och 5. Döttrar.
  Person-ID I42742  Hans Rosenlund
  Senast ändrad 27 Jan 2024 

  Far Lars Kock,   f. mel 1660 och 1690   d. 16 Aug 1743, Malmö, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 83 år) 
  Mor Anna Christina Fürster,   f. mel 1680 och 1693   d. eft 1728 (Ålder > 49 år) 
  Lysning 4 Sep 1710  Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [9
  • lystes för Hospitals förståndaren Wälbetrodde H Lars Kock, och Jungf: Anna Christina Fürster.
  Vigsel 27 Sep 1710  Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [9
  • copulerades förståndaren Lars Kock och J: Anna Christina Fürster af Präposit.
  Familjens ID F13145  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  Familj 1 Sofia Margareta Wrangl,   f. 6 Maj 1717, Hyby, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 24 Feb 1754, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 36 år) 
  Vigsel 29 Aug 1738  Hyby, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [2, 3, 10
  • Collega Scholae i Malmö höglärde Hr Magister Petrus Kock och jungfru Sophia Margreta Wrangl i Hyby.
  Barn 
   1. Katarina Charlotta Kock,   f. 19 Nov 1738, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 24 Jun 1822, Konga 1, Konga, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 83 år)
   2. Petronella Kock,   f. 4 Dec 1739, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 1740, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 0 år)
   3. Lars Kock,   f. 27 Nov 1740, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. eft 1773 (Ålder > 34 år)
   4. Ingrid Maria Kock,   f. 3 Feb 1742, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. fö 1754 (Ålder < 11 år)
   5. Elisabet Kristina Kock,   f. 8 Mar 1743, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. fö 1754 (Ålder < 10 år)
   6. Olaus Kock,   f. 20 Feb 1744, Hyby, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 7 Maj 1744, Hyby, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 0 år)
   7. Olaus Kock,   f. Feb 1745, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. Maj 1750, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 5 år)
   8. Edla Sofia Kock,   f. 13 Mar 1746, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. eft 1773 (Ålder > 28 år)
   9. Per Kock,   f. 10 Jun 1747, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. eft 1773 (Ålder > 27 år)
   10. Anna Stina Kock,   f. 13 Jul 1748, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. eft 1773 (Ålder > 26 år)
   11. Erasmus Kock,   f. 29 Aug 1749, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 5 Apr 1750, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 0 år)
   12. Ulrika Lovisa Kock,   f. Okt 1750, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 19 Aug 1810, Mjällby 14(39), Mjällby, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 59 år)
   13. Maria Elisabet Kock,   f. 17 Dec 1751, Hyby, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. Nov 1753, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 1 år)
   14. Fredrika Juliana Kock,   f. 8 Feb 1753, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. Nov 1753, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 0 år)
   15. (son) Kock,   f. 24 Feb 1754, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 24 Feb 1754, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 0 år)
  Familjens ID F12355  Familjeöversikt  |  Familjediagram
  Senast ändrad 30 Okt 2018 

  Familj 2 Charlotta Kristina Silléen,   f. fö 1736   d. eft 1773 (Ålder > 39 år) 
  Vigsel 22 Nov 1754  Malmö, Malmöhus län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [3, 4
  • Plats enl DISBYT 8591
  Barn 
   1. Karl Gustav Kock,   f. 23 Sep 1755, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 24 Dec 1764, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 9 år)
   2. Sofia Elisabet Kock,   f. 6 Apr 1757, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. eft 1773 (Ålder > 17 år)
   3. Jeanna Margareta Kock,   f. 21 Apr 1758, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 24 Jul 1815, Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 57 år)
   4. Vilhelmina Beata Kock,   f. 28 Apr 1759, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. eft 1773 (Ålder > 15 år)
   5. Georg Adolf Kock,   f. 11 Maj 1760, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 8 Dec 1760, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 0 år)
   6. Sara Juliana Kock,   f. 19 Aug 1761, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. eft 1773 (Ålder > 13 år)
   7. Josua Ferdinand Kock,   f. 26 Aug 1762, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 11 Maj 1842, Mariefred, Södermanlands län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 79 år)
   8. Kajsa Maria Kock,   f. 28 Nov 1763, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. eft 1773 (Ålder > 11 år)
   9. Karl Adolf Kock,   f. 13 Mar 1765, Mjällby, Blekinge län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. eft 1773 (Ålder > 9 år)
  Familjens ID F11342  Familjeöversikt  |  Familjediagram
  Senast ändrad 13 Jan 2018 

 • Händelse-karta
  Länk till Google MapsFödelse - 25 Maj 1711 - Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Länk till Google Earth
  Länk till Google MapsDop - 28 Maj 1711 - Malmö Sankt Petri, Malmöhus län Länk till Google Earth
  Länk till Google MapsPrästvigd - 25 Jun 1737 - Malmö, Malmöhus län Länk till Google Earth
  Länk till Google MapsExamen - 1738 - Malmö, Malmöhus län Länk till Google Earth
  Länk till Google MapsArbete - 10 Jun 1738 - Malmö, Malmöhus län Länk till Google Earth
  Länk till Google MapsVigsel - 29 Aug 1738 - Hyby, Malmöhus län Länk till Google Earth
  Länk till Google MapsYrke - Komminister - 4 Apr 1744 - Malmö, Malmöhus län Länk till Google Earth
  Länk till Google MapsYrke - Kyrkoherde - 29 Dec 1750 - Mjällby, Blekinge län Länk till Google Earth
  Länk till Google MapsBosatt - från 1752 - Mjällby 12(37), Mjällby, Mjällby, Blekinge län Länk till Google Earth
  Länk till Google MapsVigsel - 22 Nov 1754 - Malmö, Malmöhus län Länk till Google Earth
  Länk till Google MapsDöd - Orsak: Tärande sjukdom - 16 Jan 1773 - Mjällby, Blekinge län Länk till Google Earth
  Länk till Google MapsBegravning - 12 Feb 1773 - Mjällby, Blekinge län Länk till Google Earth
   = Länk till Google Earth 

 • Foto-dokument
  Lunds Stifts Herdaminne
  Lunds Stifts Herdaminne

 • Källor 
  1. [S2060] Malmö Sankt Petri (M) CI:1 (1698-1729), SE/MSA/00619, Bild 1250 / sid 247, AID: v104047a.b1250.s247 (Tillförlitlighet: 3).

  2. [S1045] Isberg, Anders Ulrik d ä, Isberg, A U, Del I p189 (Tillförlitlighet: 2).

  3. [S1008] Carlquist, Gunnar, Carlquist, Del 13B, p192 ff (Tillförlitlighet: 2).

  4. [S1046] Cavallin, Severin, Cavallin (Tillförlitlighet: 2).

  5. [S1045] Isberg, Anders Ulrik d ä, Isberg, A U.

  6. [S3371] Blekinge läns landskontor (K) EIa:12 (1753), SE/LLA/10891, Bild 9850, AID: v227415.b9850 (Tillförlitlighet: 3).

  7. [S1967] Mjällby (K) CI:3 (1771-1800), SE/LLA/13269, Bild 118 / sid 223, AID: v96436.b118.s223 (Tillförlitlighet: 3).

  8. [S1042] (fr F Johansson), Tidningsartikel, 10 Jul 1773, https://tidningar.kb.se/2882119/1773-07-10/edition/154795/part/1/page/1/.

  9. [S2063] Malmö Sankt Petri (M) EI:1 (1698-1739), SE/MSA/00619, Bild 530 / sid 49, AID: v104079a.b530.s49 (Tillförlitlighet: 3).

  10. [S2061] Hyby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13163/C I/1 (1689-1727), bildid: C0065925_00082 (Tillförlitlighet: 3).