Rosenlund Släktdatabas
 

Skriv ut Lägg till Bokmärke

Noteringar


Träffar 1 till 50 av 22,572

      1 2 3 4 5 ... 452» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
1 ål: 79 år blef död ute på marken
 
Jonsson, Per (I41245)
 
2 Född här 1620 enligt DISBYT
 
Månsdotter, Kerstin (I52300)
 
3 Ljunghusen 15:43, Tennisvägen 4 Cavalli, Birgit Hansdotter (I56003)
 
4 Lysning 28/4. Han från Hosaby, hon från Hörby.
Cautionisternas namn, som borgat för Lagligheten af ägtenskapet: Sissa SED Eskilsd-r 
Familj: Jöns Persson / Fredrika Lovisa Lodorf (F15646)
 
5 "Åboen i Hunnesta Pär Perssons och Boel Nils dotters dotter Bengta föddes d. 7 juni! och döptes d. 12 d:o Håkan PerssonsHustru Metta i Skårby frambar Barnet. Wittnen woro Unge Jöns Andersson. Möllnaren Jöns Jönsson. Mårten Tufwas Hustru Elsa. Pigan Elens Jöns dotter alla från Hunnesta samt Pigan Karna Nils dotter ifrån Haraldstorpet." Persdotter, Bengta (I31895)
 
6 "Ärelös, liderlig och upp. skriftad för stöld enligt infl. attesten", enligt HFL Mjällby 1845-51. "Ärelös och tjuvdömd för andra resan stöld 1861", enligt HFL Mjällby 1879-87. Olsson, Knut (I31389)
 
7 "d 4 April afled Anders Pärssons hustru Elna i Haraldstorp i sitt 49 ålders Ar. Hennes siukdom war förstoppning i Uringången. Elofsdotter, Elna (I38220)
 
8 "d. 5 Octobr. afkunnades första lysningen till äktenskap emellan drängen Jöns Åkesson från Skårby och piga Sissa Jönsdotter fr. N. Willie. K. Mas nådiga tillåtelse af d. 3 sept. 1817 att dessa personer äro syskonbarn måge ingå äktenskap medhvarandra blef aflämnad. dessutom hinderslöshetsintyg från Pastor Hellman i Sjörup, i hvilken församling han det året tjänt, flickans far Åboen Jöns Nilsson på N:r 6 i Norra Willie lämnade till äktenskapet tillstånd."


Kusingifte: Mödrarna var syskon. 
Familj: Jöns Åkesson / Sissa Jönsdotter (F12430)
 
9 "den 2 Augusti döde Helje Svänsson uti Årsiö och begrofs den 5 dito 75 åhr gamal död af ålderdoms swaghet." Svensson, Helge (I35334)
 
10 "den 2 Augusti döde Helje Svänsson uti Årsiö och begrofs den 5 dito 75 åhr gamal död af ålderdoms swaghet." Svensson, Helge (I35334)
 
11 "den 21 Julii dödde husmannen Helje Svenssons hustru uti Årsiö och begrofs den 23 Julii 62 år gammal död af ålderdoms swaghet." Jöransdotter, Gertrud (I42258)
 
12 "den 21 Julii dödde husmannen Helje Svenssons hustru uti Årsiö och begrofs den 23 Julii 62 år gammal död af ålderdoms swaghet." Jöransdotter, Gertrud (I42258)
 
13 "den 5:te martii wigdes drengen Helge Svenson från Årsiö med Giertru Jörans från Årsiö."  Familj: Helge Svensson / Gertrud Jöransdotter (F11923)
 
14 "För lagligheten af motstående Contrahenters förbindelse cafvera [=ansvarar] Anders Nilsson, hennes broder Lars Andersson, Torp. i Gstorp [=Gammalstorp] Contrahenterna: Husmannen Nils Andersson fr Håsaby, 29 år Pigan Hanna Nilsdotter i Ysane, 27 år Hans föräldrar: Båtsm And: Larsson i Håsaby; h. Elna Nilsd:r Hennes föräldrar: Afl:[=avlidne] Åbo Nils Truedsson i Ysane; h. Kerstin Sörensdotter." Familj: Nils Andersson / Hanna Nilsdotter (F14084)
 
15 "Gefte drengen Helge Swenssons lilla son Swen natus d. 2:dre juli! renatus den 3:die Ejusd. Suscept Nils Jöns hustru i Årsiö. Test änckjan Sissa Lars Andersson Nils Tulsson, alla i Årsiö. Nils Jönsson." Helgesson, Sven (I39467)
 
16 "Husmannen i Skårby, Åke Nilsson och des Hustru Karna Nils dotters son Jöns föddes d. 27 april, framhafdes till dopet d.28 D:o av Jöns Anders Hustru Elna Olas dotter i Balkåkra. Witnen woro Husmannen Pär Larsson, drengen Nils Jönsson och Pigan Karna Måns dott: alla hemma i Skårby". Åkesson, Jöns (I36663)
 
17 "Julii 20 [föddes] 22 [döptes] Sissa. Föräldrar: Jöns Nilsson och Anna Nils dotter i N. Willie N:r 6. Susc. Ola Nils hust, i Skurup. Test. Ola Nilsson ibm och Ola Pehrs hustru i N. Willie." Jönsdotter, Sissa (I41669)
 
18 "Martii D 30 wigdes Drängen Swen Heliesson i från gusnafwa wid Pigan Bencta Pehrs Dotter i från hunesta." Familj: Sven Helgesson / Bengta Persdotter (F10054)
 
19 '5 fot l5 tum lång, mörkt hår, bruna ögon'. Carlsson Björkman, Carl (I37797)
 
20 'å Nr 264 Renströms tjenstetorp: ... Rusthållet består af 3/8 mantal Nr 1 Ramnamåla,deraf Per Olssoneber 3/16 mntl. Bengt Olsson 1/8 mantal, Sven Sandström 1/16 mntl.' Följer beskrivning av åtgärder, se Sundin: Båtsmän...s 274. Eriksson Rehnström, Sven (I38364)
 
21 'af ålderdoms swaghet' =begravningsdatum Nilsdotter, Karna (I44945)
 
22 'Kröpl' (krympling eller skröplig?) Persdotter, Gunnel (I32045)
 
23 'Medelstor växt, ljust hår, blå ögon'. Anhåller 1886 om syn å hans obeboeliga torphus. Under tjänsten skadad i vänstra pekfingret. Eriksson Rehnström, Sven (I38364)
 
24 'Mort' i HF 1836-40, utan närmare tidsangivelse. Nilsdotter, Inga (I44913)
 
25 'Ofrivilligt förtärande av lut'. Jönsdotter, Hanna (I41477)
 
26 'Stor och stark'. Skomakar- och murar-kunnig. Varvsbåtsman. Har anmärkt att rusthållarna icke vill tilldela honom varkenhus eller torp, ej heller tillräckligt vedbränsle, ehuru Kongl. Maj:ts befallningshavande ska i början av maj månad innevarande år ha ålagt dem att inom trenne månader hus uppbygga. Befaren. Johansson Carlman, Carl (I40573)
 
27 (25 år i HFL 1815-20) Svensdotter, Anna (I34569)
 
28 (4 barn) [prästens parentes] Persdotter, Anna (I31848)
 
29 (= nr 31) Kerstin /Bengtsdotter (I54829)
 
30 (el. Prästhejdan?) Lundgren, Carl (I43685)
 
31 (Inga barn) Sjöström, John Torkel (I34223)
 
32 (Inga barn) Sjöström, Otto Einar (I34228)
 
33 (Källa Brunnby F:2, datum 1868-04-13): 46 år, 6 månader. Ogift. Vådligen omkommen i Helsingörs hamn och begrafven i Helsingör.

Tidningsartikel (kopia av okänt ursprung, möjligen Blekinge Läns Tidning?): Han rånades efter en konsert i Helsingör och återfanns i hamnen drunknad.

Jönköpingsbladet 1868-04-04 Förswunnen storhet. Den 30 sistlidne hittades i Helsingörs hamn den kände pianisten Jean Kullins lik, hwilket tycktes legat i wattnet en längre tid, liksom ock alla tecken antydde att K. drunknat af wåda.

Blekingeposten 1868-04-07 Blandade nyheter...I förra weckan påträffades i nya hamnen wid Helsingör liket af Pianisten Jean Kullin, iklädd öfwerrock, frack, galoscher och handskar. Man antager att den i lifwets skola så hårdt pröfvade musikern, redan i Januari månad omkommit.

Privata noteringar:
Kopia på tidningsartikel: brev av Folke Johansson 2003-01-19
Övriga tidningskällor: mail från Göran Tegnér 2011-01-28 
Kullin, Jean (I42836)
 
34 (Örkened) Johnsson, Sigrid (I41102)
 
35 *1867 enl SvBef1890 Jeppsson, Per (Pit) (I40429)
 
36 , dödde efter födelsen 1 timma Dn: post Nat Ch:
 
Ingemansdotter, Hanna (I53824)
 
37 , Kronobergs län Andersson Björkelund, Sven (I42482)
 
38 Andersdotter, Pernilla (I42025)
 
39 .. efter sig lämnadt Enklingen med sju barn, sönerna Sven och Fredrik, den förra myndig och den sednare 20 år, döttrarne Karna och Botel gifta den förra med fiskaren Hans Jönsson och den senare med Sven Mattson i Hörvik, Magnil 27, Anna 25, Berta 13ton år gamla och således omyndiga.
Fordringar: 24 Rd, bl a sonen Sven för rest på en kviga 11 Rd.
Tillgångar 1171 Rd, varav kåsställe 20, jagt med segel, ankardon och hela dess tillbehör och inventarier 300; husbyggnad på egorna till nr 40 Hörvik fiskeläge, gamla och förfallna 50 Rd; kronoskattehemmanet 1/32 mtl Hosaby 50 med därtill hörande ålfiske 600 Rd. Auktionerat: vissa saker för 205 Rd.
Gravationer: 1217 Rd, bl a bonden Truls Larsson i Mörby 596+33 Rd; nm Ingemar Eskilsson i Norje 114 Rd; Nm Anders Jönsson i Lörby 252 Rd.
 
Johannesdotter, Pernilla (I115)
 
40 ... afled Frälse Inspectoren vid Bollerups Gård Nils Jacob Rosenlundh uti dess 45 års ålder kl 10 om aftonen af andetäppa och kräftsjuka, sedan han i sista sjukdomen, som mest hela denna nästlidna sommartijd warat, till sista slut i 12 dagar warit inalles, och begrofs d 1. Septbr i Bollerup.
 
Rosenlund, Nils Jacob (I33692)
 
41 ... afledne bonden Bengt Olsson på kronohemmanet nummer 120 1/4-dehl uti Istaby ... dess efterlåtna enka Anna Swänsdotter och dess sammanaflade barn neml Swän 23 och Ola 20 åhrs ålder, samt Karna och Kiersta Bängtsdöttrar 30 åhr gamla; dessutan är 2nne döttrar Gunnil och Hanna äldre & som redan äro myndiga, och hafwa efter öfwerenskommelse fådt sin dehl; Wid ofwannämnda boupteckning war Nils Rasmusson i Hörby tillstädes, att de omyndigas rätt wederbörligen bewaka ...
 
Olsson, Bengt (I48547)
 
42 ... afledne rusthållaren Åke Månsson på nr 1 1/4 ... effterlämnande änka Boel Nilsdotter twenne deras samman aflade barn, sonen Måns på 4e, och dottern Ellna snart 2 år gamla, hwarvid sig instälte å änkans wägnar dess fader Nils Pärsson i Balsby, samt å de omyndiga barnens wägnar bönderne Anders Fayersson i Grödby och Fayer Nilsson i Jälltofta, som till hustrur äga den afledne mannens halfsystrar, och således deras närmaste skyldemän å fädernesidan.
Boets tillgångar: Kontanta penningar 33 Rd, silverbägare märkt MÅS 10 Rd, malm, brännvinspanna i koppar 17 Rd, 7 st hästar 154 Rd, 14 st fäkreatur 85 Rd, 9 st får 14 Rd, 16 st svin 21 Rd, 3 st gäss 1 Rd ... utsäde 43 Rd, hemmanet 1/4 krono rustgård 75 Rd. TOTALT 611 Rd.
Boets skulder: 1) Åkes moder Ingeborg Andersdotter enligt BoU och överenskommelse efter sin avlidne man Måns Olsson 16 Feb 1747 för sin andel i rustningen 25 Rd smt, men sonen har betalat 38 Rd smt av Måns Olssons gäld i BoU, vilket nu kvittas. 2) Den avlidnes bror Per Månsson som ej är vid sitt rätta och fulla förstånd fordras efter överenskommelse med den avlidne fadern 27 Rd. 3) Systern Sissa Månsdotter fordrar 40 Rd. 4) Bonden Nils Pärsson i Balsby [svärfadern] 65 Rd. 5-11) Bengt Månsson i Yngsjö 6 Rd, drängen Åke Eskilsson 15 Rd för innestående lön, pigan Kerstin Trulsdotter do 5, drängen Jöns Månsson 11, afsk spsj Carl Olsson i Rinkaby 2, Fajer Nilsson i Gälltofta 1, Åke Ingemansson i Dyneboda 6 Rd för timmer. TOTALT 179 Rd.
Sedan boet blivit uptecknat och fördelat, åtog sig änkan, enligt avtal med den avlidne mannen och svärfadern, att ansvara för svågern Per Månssons uppehälle, antingen i eget hus eller avtala med hospitalet; samt att svärmodern Ingeborg Andersdotter orubbat får nyttja undantag som hon hittills åtnjutit på detta hemman. 
Månsson, Åke (I57751)
 
43 ... begrofs Länsmannen Jacob Boberg, 44 åhr 4 mån. Boberg, Jacob (I37479)
 
44 ... dess efterlevande man nämndeman välförståndige Sven Jönsson och hennes med 2ne männ sammanavlade nio barn, 5 söner och 4 döttrar; med första man Per Persson: sönerna Jöns Persson gift i Ysane, Nils Persson, Per Persson 11 år och dottern Hanna 17 år; med Sven Jönsson; sönerna Jöns 3½ år, Mårten efter modern död vid 5 månader, och döttrarna Maja 8 år, Botil 7 år, Inga 3 år ... Mårtensdotter, Berta (I44441)
 
45 ... dödde ... Kyrkioherden Ehrewyrdige och högwällärde Hr Gabriel Bolm, på samma dag som han till wärlden föddes efter fulla förflutna 80 åhr.
 
Bolm, Gabriel (I37525)
 
46 ... dödde d 22 Jan: af ålderdoms bräcklighet, 75 år. Persson, Ingeman (I47010)
 
47 ... efter begäran af Enkan Kierstine Carlsdoter i Rumpeboda hålet Laga boförtekning, och sedermera skiftte efter dess afledne man Erik Trulsson, emelan dess efterlämnade fyra omyndia barn 2 söner och 2ne dotrar, Älste sonen Carl 14 åhr och 11 Månader, andra sonen Jöns 8 åhr - 8 månader och doteren Inger 12 åhr likaledes doter Elin 1 åhr 9 månader gammal,, på de omyndigas wägnar war tillstädes de nermaste i Släkten Truls Jönsson i hafhult Erik bengtsson i Komånlen Åke Svensson i grafwaboda Håkan Olsson i Käteboda ...
Tillgångar 236 Rd (ingen fastighet), skulder 136, behållning 100 Rd. Änkan ärver 66, sönerna 22 och döttrarna 11 Rd var.
 
Trulsson, Erik (I47175)
 
48 ... hos Enkan Bottil Svensdotter på nr 82 1/16 mtl Kronoskattehemmanet Hörby för att Laga Bouppteckning hålla efter hennes afl man Nils Olsson, som med döden afled den 26 October sistl, och som inga bröstarfvingar dessa makar emelan blifvit aflade, så tillsades den afl brodern och broderson Måns Olsson i gården och Anders Månsson hvilka tillstädes kommo, jämte Enkans broder gårdmannen Jon Svensson i Hosaby såsom hennes godeman...
Inventarier inkl fastgheten nr 82 (400), en lott i Skönabäck (200), gatuhustomt nr 91 (100): 856 Rd. Skulder: 90 Rd.
Testamente uppvisades: Hade lämnats till Nils enda broder Måns Olsson. En obetald löseskilling på 333 Rd bör betalas till stärbhuset, men bestrides nu. Änkan förbehöll sig tomten nr 91 till sig och sina arvingar.
Efter bouppteckningens värkställande uppgav änkan några glömda inventarier för 25 Rd.
 
Olsson, Nils (I229)
 
49 ... hospitalsföreståndarens Hr Lars Kocks barn wid N: Petter... Modrens N: Anna Kristina Fürster.
 
Kock, Peter (I42742)
 
50 ... i anledning af änkjan Bengta Ågasdoters begjäran ... efter dess afledne man, gårdemannen Bengt Månsson Lindberg; uti närwaro af dess myndiga barn ock arfwingar; Sönerne Petter Bengtsson, Hindrik Bengtsson och Hans Bengtsson, samt mågen Pär Mattsson ifrån Stijby [för dottern Kerstin, nämnd senare] och en omyndig soneson Åke Magnusson, för honom infant sig dess styffader Sune Flinta ...
Behållning: 118,16 Rd varav 60 Rd kontanter. Änkan får 43,13 Rd, sönerna 19,6 Rd vardera, sonsonen 40,28 (varav 20 är del i hemmanet nr 89 som han fått av farfadern; allt innestår hos farbröderna tills förmyndare utsetts), dottern Kerstin 19,6 Rd.
 
Månsson Lindberg, Bengt (I44332)
 

      1 2 3 4 5 ... 452» Nästa»