Hans Rosenlunds
 Släktdatabas

Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 18,358  
- varav manliga 9,486 (51.67%)  
- varav kvinnliga 8,870 (48.32%)  
- varav av okänt kön 2 (0.01%)  
- varav levande 2,063  
Antal familjer 5,661  
Antal unika efternamn 1,677  
Totalt antal Foton 319  
Totalt antal Foto-dokument 13  
Totalt antal Gravstenar 0  
Totalt antal Text-dokument 0  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 611  
Medellivslängd1 61 år, 341 dagar  
Tidigaste födelse (Gerhard Slewert ca 1492  

 Största livslängd1   Ålder 
Sven Sonesson 110 år  
Grace Capron Johnson 104 år 203 dagar  
Hanna Larsson 102 år 127 dagar  
Selma Kristina Karlsson 102 år 76 dagar  
Elsa Björnsson 101 år 361 dagar  
Anna-Greta Olofsson 102 år  
Augusta Nordgren 101 år 203 dagar  
Paul /Lafverson Holmgren 101 år 123 dagar  
Anna Bengtsdotter 101 år 75 dagar  
Catharina Eleonora Bodecker 101 år  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.