Hans Rosenlunds
 Släktdatabas

Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 20,387  
- varav manliga 10,514 (51.57%)  
- varav kvinnliga 9,866 (48.39%)  
- varav av okänt kön 7 (0.03%)  
- varav levande 2,225  
Antal familjer 6,296  
Antal unika efternamn 1,808  
Totalt antal Foton 393  
Totalt antal Foto-dokument 14  
Totalt antal Gravstenar 0  
Totalt antal Text-dokument 0  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 1,200  
Medellivslängd1 62 år, 25 dagar  
Tidigaste födelse (Elna Olsdotter 1797-111-22  

 Största livslängd1   Ålder 
Sonesson, Sven 110 år  
Johnson, Grace Capron 104 år 203 dagar  
Larsson, Hanna 102 år 127 dagar  
Karlsson, Selma Kristina 102 år 76 dagar  
Björnsson, Elsa 101 år 361 dagar  
Olofsson, Anna-Greta 102 år  
Nordgren, Augusta 101 år 203 dagar  
Paul /Lafverson Holmgren 101 år 123 dagar  
Bengtsdotter, Anna 101 år 75 dagar  
Bodecker, Catharina Eleonora 101 år  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.