Hans Rosenlunds
 Släktdatabas

Dombok Listers Härads Tingsrätt, BlekingeInformation om källan