Hans Rosenlunds
 Släktdatabas

Husförhörslängd/Församlingsbok Nosaby, Kristianstads länInformation om källan