Hans Rosenlunds
 Släktdatabas

Husförhörslängd/Församlingsbok Gammalstorp, Blekinge länInformation om källan